Ник Вест 2019
Строителство на сгради, зидария и изграждане на покриви в село Катуница, Област Пловдив